Konfirmander

Konfirmander

Kære konfirmandforældre.

Her kan du tilmelde dit barn med NemID til konfirmandundervisning og konfirmation https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

 
Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen. 
Du kan tilmelde dit barn mellem 1. april og 30. september året før konfirmationen. 
Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, så kontakt os her: rg@km.dk.
 
Vi holder introdag i foråret 2024, hvir vi starter med en gudstjeneste, hvorefter I får info om forløbet og kan stille spørgsmål. Yderligere info herom senere.
 
Vi har en friskole i sognene – ”Haastrup friskole” – og de børn, der går her er velkomne til konfirmandundervisningen, selvom de bor i andre sogne. 
Ligesådan kan man gå til konfirmand i det sogn, man går i skole, når bare det aftales med den præst, der underviser. 
Man er stadig velkommen til at blive konfirmeret i sit bopælssogn, selvom man har modtaget undervisning ude, det skal bare aftales med præsterne.
 
I undervisningen lærer konfirmanderne om kristendommens elementære indhold og bliver fortrolige med gudstjenestens form. 
En stor del af undervisningen bygger på samtale mellem præsten og konfirmanderne om livets store spørgsmål.
Der er tre kriterier, som skal opfyldes, før du kan blive konfirmeret:
  • Du skal være døbt med den kristne dåb
  • Have deltaget i konfirmationsforberedelsen 
  • Være fortrolig med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste. Derfor skal man hos os gå ti gange til gudstjeneste undervejs i forløbet.
Hvis man allerede nu ved, at ens barn ikke skal konfirmeres, men man gerne vil have at det følger konfirmandundervisningen, er man også velkommen. Men man skal vide, at barnet er der på lige fod med alle andre. Det vil sige: deltager aktivt i undervisningen, i udflugter og andre aktiviteter, og går alle ti gange til gudstjeneste

Datoer for kommende konfirmationer:

  • 2023: J.16/4, H.23/4
  • 2024 : H. 7/4 , J. 14/4
  • 2025: H.4/5, J. 27/4
  • 2026: H. 12/4 J. 19/4 
  • Alle tjenester kl.10.00