Kirkebil

Kirkebil

Kan benyttes til og fra gudstjenester gratis på konto 1069. Kontakt Faaborg Taxa 6261 8800 senest dagen før kl. 18.